Terminologie si definiţii din domeniul cosurilor de fum - Seminee Expert

Terminologie si definiţii din domeniul cosurilor de fum

Terminologie si definiţii din domeniul cosurilor de fum

Publicat de Mugur Mazilu20.07.2012

▪ element portant: parte a structurii care preia încărcări locale sau de ansamblu.
▪ trunchi portant: componentă a suprastructurii coşului având rolul de a transmite fundaţiei greutatea tubulaturii de evacuare precum şi efectele
încărcărilor orizontale din vânt/seism. Poate fi format din trunchiul portant curent şi soclu.
▪ sistem de protecţie: ansamblul elementelor care realizează separarea amestecului gazelor evacuate de trunchiul portant. Este alcătuit din tubul de
evacuare a gazelor, structura de rezemare a tubului (structura interioară), termoizolaţie şi spaţiul de aer dintre tub şi trunchiul portant.
▪ tub de evacuare a gazelor: membrana structurală/autoportantă a sistemului de protecţie. Delimitează spaţiul de scurgere a gazelor prin coş şi asigură
protecţia trunchiului portant faţă de agresivitatea chimică şi (parţial) termică a substanţelor evacuate.
▪ spaţiu vizitabil: spaţiu de aer – având de regulă ventilaţie naturală – situat între tubul de evaluare şi trunchiul portant, şi prevăzut cu posibilitatea de
acces pentru persoane.
▪ stabilizator: dispozitiv aplicat pe suprafaţa exterioară a trunchiului portant în scopul reducerii oscilaţiilor transversale pe direcţia vântului.
▪ coronament: sistem de protecţie a trunchiului portant, tubului de evacuare a gazelor şi, dacă există, spaţiului vizitabil, situat la vârful coşului.
▪ prize de susţinere: ţevi (dispozitive) filetate inserate în trunchiul portant din beton armat pentru a permite aplicarea ulterioară a unor elemente (scări,
trepte) de căţărare.
▪ circulaţie descendentă: sucţiune la vârf pe faţa opusă bătăii vântului care imprimă o tendinţă locală de mişcare descendentă a gazelor evacuate.
▪ coş ancorat: coşul a cărui stabilitate este asigurată parţial prin intermediul unor cabluri ancorate.
▪ flux termic netranzitoriu: regim de propagare a căldurii în care orice punct temperatura rămâne constantă în timp.
▪ flux termic tranzitoriu: regim de propagare a căldurii în care temperatura din punctele caracteristice este variabilă în timp.
▪ suprapresiune: există atunci când presiunea în interiorul tubului de evacuare a gazelor este mai mare decât presiunea în exteriorul tubului.
▪ depresiune/subpresiune: există atunci când presiunea în interiorul tubului de evacuare a gazelor este mai mică decât presiunea în exteriorul tubului.

Alte articole de blog

EXECUTIA LUCRARILOR DE TENCUIELI EXTERIOARE

In vederea protejarii cosurilor de fum impotriva intemperiilor vremii, la suprafata exterioara a acestora se executa tencuieli, ale caror conditii de realizare sunt prezentate in cele ce urmeaza. 1. ...