Izolaţia termica a cosului de fum

Publicat de Mugur Mazilu

Izolaţia termica a cosului de fum

20.07.2012

Un sistem eficient de izolare termică trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:
a) reducerea gradientului termic şi, implicit, a eforturilor de natură termică în materialul tubului de evacuare a gazelor;
b) reducerea pierderilor de căldură ale gazelor aflate în circulaţie ascendentă în interiorul tubului având ca efecte pozitive
b.1. minimizarea căderii de temperatură a gazelor pe înălţimea coşului, esenţială în cazul gazelor care acced în coş la temperaturi apropiate de punctul
de rouă acidă.
b.2. îmbunătăţirea tirajului
c) reducerea gradientului termic şi a solicitărilor corespunzătoare în trunchiul portant.
La alegerea sistemului de izolare termică se vor analiza următoarele cerinţe specifice:
– stabilitatea structurală pe termen lung. Materialul ales trebuie să nu prezinte în timp tasări sau deformaţii care să creeze suprafeţe neizolate;
– conductivitatea termică redusă;
– aptitudinea de exploatare, inclusiv păstrarea integrităţii, la temperaturile la care va fi expus pe durata de serviciu;
– rezistenţa faţă de acizi şi capacitatea de absorbţie a umidităţii de către materialul izolator şi sistemul lui de fixare. Acest aspect are importanţă în cazul
tuburilor de zidărie, întrucât cantităţi limitate de gaze calde pot pătrunde prin tub şi pot condensa pe măsura apropierii de partea mai rece a izolaţiei;
– accesibilitatea largă.

Alte articole
de blog