Calcule necesare la proiectarea cosurilor de fum

Publicat de Mugur Mazilu

Calcule necesare la proiectarea cosurilor de fum

20.07.2012

Calculul fluxului termic
Se vor determina temperaturile în tubul de evacuare a gazelor, straturile de termoizolaţie şi trunchiul portant. Se va evalua de asemenea prin calcul
scăderea de temperatură din gazele evacuate între cota de acces şi vârful coşului.
În situaţiile în care temperatura gazelor evacuate rezultă în vecinătatea punctului de zonă acidă, sau în care cerinţele de tiraj sunt îndeplinite la limită,
scăderea de temperatură dintre cota de acces a canalelor şi vârful coşului se va evalua atât pentru gazele evacuate cât şi pentru faţa interioară a tubului
de evacuare.

Calcule de dinamică a gazelor
Calculele legate de mişcarea gazelor vor descrie vitezele curentului de evacuare şi variaţiile de presiune în interiorul coşului. Se va ţine seama de
densităţile gazelor evacuate şi ale aerului din mediul ambiant precum şi de pierderile de energie pe traseul de evacuare, cum ar fi cele produse de
schimbările de direcţie, frecare sau petrecerile între tronsoane. Dacă tubul de evacuare este permeabil faţă de gaze, cum este în cazul zidăriei antiacide,
nu este admisă în condiţii de funcţionare normală prezenţa unor presiuni pozitive la faţa interioară a tubului.

Alte articole
de blog