Acţiuni luate in calcul la proiectarea coşurilor de fum

Publicat de Mugur Mazilu

Acţiuni luate in calcul la proiectarea coşurilor de fum

20.07.2012

a. Acţiuni permanente
b. Acţiuni temporare
b1. Sarcini utile
b2. Vânt
b3. Temperatură
c. Acţiuni extraordinare
c1. seism
c2. explozii

Încărcarea produsă de vânt se resimte global la nivelul suprafeţei exterioare a coşului şi prin efectul local asupra unor elemente auxiliare. Global
acţiunea vântului se manifestă prin forţe de antrenare acţionând pe direcţia de scurgere a aerului şi, uneori, prin apariţia unor oscilaţii transversale pe
această direcţie, ca efect al formării unor vârtejuri alternante în urma coşului.
Alte modalităţi de manifestare ale acţiunii vântului – cum ar fi ovalizarea ca efect al distribuţiei neuniforme de presiuni pe circumferinţă sau efectele de
interferenţă – trebuie şi ele luate în considerare dacă au efecte semnificative.
Efectele acţiunii vântului menţionate mai sus au, în esenţă, un caracter dinamic. Forţele şi deplasările produse de vânt în structuri înalte şi flexibile cum
sunt coşurile industriale pot fi evaluate doar prin procedee de calcul dinamic sau prin aplicarea unor metode statice echivalente.

Alte articole
de blog